son-baş yinelemesi

son-baş yinelemesi Osm. İade

(Söz sanatı terimi) Bir cümlenin veya bir dizenin sonunu, arkadan gelen cümlenin veya dizenin başında tekrarlama.


son-baş yinelemesi için benzer kelimeler


son-baş yinelemesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'n', '-', 'b', 'a', 'ş', ' ', 'y', 'i', 'n', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
son-baş yinelemesi kelimesinin tersten yazılışı isemeleniy şab-nos diziliminde gösterilir.