şeşi beş görmek

şeşi beş görmek

alay yanlış görmek: “Asıl âşığın gözü şeşi beş görür, kulağı Mısır'daki sağır sultanın duyduğunu bile duymaz.” -R. H. Karay.


şeşi beş görmek için benzer kelimeler


şeşi beş görmek, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'e', 'ş', 'i', ' ', 'b', 'e', 'ş', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
şeşi beş görmek kelimesinin tersten yazılışı kemrög şeb işeş diziliminde gösterilir.