sigma kapakçıkları

sigma kapakçıkları İng. sigmoid valve

Yüreğin kulakçıkları ve karıncıkları arasında bulunan yarım ay biçimindeki kapakçıklar.


sigma kapakçıkları İng. sigmoid valve

(Yun. sigma = yunanca bir harf), Kalbin kulakçıkları ve karıncıkları arasında bulunan yarım ay biçimindeki kapakçıklar. bk. ikili kapakçık, üçlü kapakçık.


sigma kapakçıkları için benzer kelimeler


sigma kapakçıkları, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'g', 'm', 'a', ' ', 'k', 'a', 'p', 'a', 'k', 'ç', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
sigma kapakçıkları kelimesinin tersten yazılışı ıralkıçkapak amgis diziliminde gösterilir.