sigma

sigma İng. sigma

1. Bakteri RNA polimerazının bir alt birimi. 2. Süngerlerde bulunan C şeklindeki ya da S şeklindeki iğneler. 3. 0.001 saniyelik zaman birimi. 4.Standart sapma işareti.


sigma için benzer kelimeler


sigma, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'g', 'm', 'a', şeklindedir.
sigma kelimesinin tersten yazılışı amgis diziliminde gösterilir.