sigma kapacıkları

sigma kapacıkları Osm. desâmât-ı simiye

(biyoloji)


sigma kapacıkları için benzer kelimeler


sigma kapacıkları, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'g', 'm', 'a', ' ', 'k', 'a', 'p', 'a', 'c', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
sigma kapacıkları kelimesinin tersten yazılışı ıralkıcapak amgis diziliminde gösterilir.