sigma yapısı

sigma yapısı İng. sigma structure

1. Çift iplikli halkasal DNA'nın replikasyonu sırasında oluşan DNA yapısı. 2. Ökaryotlarda öncü mRNA'nın oluşması sırasındaki RNA yapısı.


sigma yapısı için benzer kelimeler


sigma yapısı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'g', 'm', 'a', ' ', 'y', 'a', 'p', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
sigma yapısı kelimesinin tersten yazılışı ısıpay amgis diziliminde gösterilir.