kapacıkları

kapacıkları Osm. dessâmât-ı siniye

(sigma-) (biyoloji)


kapacıkları için benzer kelimeler


kapacıkları, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'a', 'c', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
kapacıkları kelimesinin tersten yazılışı ıralkıcapak diziliminde gösterilir.