simetri varsayımı

simetri varsayımı

bk. bakışım varsayımı


simetri varsayımı için benzer kelimeler


simetri varsayımı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', ' ', 'v', 'a', 'r', 's', 'a', 'y', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
simetri varsayımı kelimesinin tersten yazılışı ımıyasrav irtemis diziliminde gösterilir.