simgecilik

simgecilik, -ği

a. 1. Olayları yorumlamaya veya inançları anlatmaya yarayan simgeler sistemi, sembolizm: “Burada artık simgecilik maddi dünyanın isyan dolu bir ifadesi olmaktan çıkmıştır.” -S. İleri. 2. ed. Sanat eserinin değerini, gerçeğin olduğu gibi aktarılmasında değil, duygu ve düşüncelerin, işaret ve biçimlerin uygunluk içinde düzenlenişinde gören, ayrıca kelimelerin müzik ve simge değerine dayanılarak en anlatılmaz duygu inceliklerinin bile sezdirilebileceğini savunan edebiyat ve sanat akımı, sembolizm.


simgecilik İng. symbolism

1. İnsan usunun ancak simgeleri bildiğini ileri süren felsefe öğretisi. 2. Ruh çözümlemesi kuramına göre, baskı altında tutulan bir düşüncenin, bir isteğin, olumsuz bir yaşantıyla ilgili bir anının anlaşılmasın da simgelerden yararlanma.


simgecilik İng. symbolism

1. Anlatım aracı olarak simgeleri kullanma. 2. (Sanat alanında) -> Doğalcılığa karşı çıkıp doğrudan doğruya nesnel olarak verilmiş olanı aşarak, aşkın olanı, duyusal olmayanı, sonsuz olanı, gizemli olanı dile getirmeye ve betimlemeye çalışan akım.


simgecilik İng. symbolism

(Resim, Heykel) Avrupa sanatında gerçekçilik ve izlenimciliğe karşı çıkan ve düşünceyi simgelerle anlatmayı deneyen sanat görüşü. a. bk. simge.


simgecilik İng. symbolism

(Freud) Bilinçaltında baskıya alınmış olan duygu ve dileklerin kılık değiştirerek bilinç alanına çıkma durumu.


simgecilik Fr. Symbolisme

Doğrudan doğruya sözle anlatılamıyan derin duygu ve heyecanları simgeli (symbolique) ifadelerle ve bu ifadelerde kullanılan kelimelerin müziğiyle telkin etmeğe çalışan sanat çığırı.


simgecilik Fr. sybolisme

Sanat yapıtının değerini, gerçeğin olduğu gibi aktarılmasında değil, duygu ve düşüncelerin, imge ve biçimlerin uygunluk içinde düzenlenişinde gören, sözcüklerin müzik ve imge değerine dayanılarak en anlatılmaz duygu ayrımlarının bile sezdirilebileceğini savunan yazın ve sanat akımı.


simgecilik için benzer kelimeler


simgecilik, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 'c', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
simgecilik kelimesinin tersten yazılışı kilicegmis diziliminde gösterilir.