yeni simgecilik

yeni simgecilik Fr. Néo symbolisme

Simgecilik çığırının yeniden canlanma hareketi.


yeni simgecilik Fr. néo-symbolisme

Simgecilik gibi, koşukta anlam kapalılığı güden, biçim yönünden kılı kırk yarmayan, hatta söylenbilim konularına önem veren ve son zamanlarda çok yaygın bir hale gelen yazın çığırı.


yeni simgecilik için benzer kelimeler


yeni simgecilik, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'n', 'i', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 'c', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
yeni simgecilik kelimesinin tersten yazılışı kilicegmis iney diziliminde gösterilir.