sınır eşdeğer iletkenlik

sınır eşdeğer iletkenlik İng. limit equivalent conductance

Seyreltmeyle değişmeyen en büyük iletkenlik değeri.


sınır eşdeğer iletkenlik için benzer kelimeler


sınır eşdeğer iletkenlik, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'n', 'ı', 'r', ' ', 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'i', 'l', 'e', 't', 'k', 'e', 'n', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
sınır eşdeğer iletkenlik kelimesinin tersten yazılışı kilnekteli reğedşe rınıs diziliminde gösterilir.