aşırı iletkenlik

aşırı iletkenlik İng. super conductance

Salt sıfıra çok yakın sıcaklıklarda metallerin gösterdiği en büyük iletkenlik.


aşırı iletkenlik için benzer kelimeler


aşırı iletkenlik, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'i', 'l', 'e', 't', 'k', 'e', 'n', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
aşırı iletkenlik kelimesinin tersten yazılışı kilnekteli ırışa diziliminde gösterilir.