elektronsal iletkenlik

elektronsal iletkenlik İng. electronic conductance

Metallerin yapısında bulunan değerlik elektronlarının ötelenme devinimleriyle oluşan elektriksel iletkenlik.


elektronsal iletkenlik için benzer kelimeler


elektronsal iletkenlik, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'e', 'k', 't', 'r', 'o', 'n', 's', 'a', 'l', ' ', 'i', 'l', 'e', 't', 'k', 'e', 'n', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
elektronsal iletkenlik kelimesinin tersten yazılışı kilnekteli lasnortkele diziliminde gösterilir.