eşdeğer iletkenlik

eşdeğer iletkenlik İng. equivalent conductance

Aralarındaki uzaklık 1 cm. olan ve yüzeyleri yeterince büyük iki elektrot arasında bulunan bir eşdeğer-gram elektrolitin iletkenliği.


eşdeğer iletkenlik için benzer kelimeler


eşdeğer iletkenlik, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'i', 'l', 'e', 't', 'k', 'e', 'n', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
eşdeğer iletkenlik kelimesinin tersten yazılışı kilnekteli reğedşe diziliminde gösterilir.