artınsal iletkenlik

artınsal iletkenlik İng. cationic conductance

Yarıiletkenlerde, artınların devinimleriyle oluşturulan yükünsel iletkenlik.


artınsal iletkenlik için benzer kelimeler


artınsal iletkenlik, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', 'n', 's', 'a', 'l', ' ', 'i', 'l', 'e', 't', 'k', 'e', 'n', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
artınsal iletkenlik kelimesinin tersten yazılışı kilnekteli lasnıtra diziliminde gösterilir.