elektrolitik iletkenlik

elektrolitik iletkenlik İng. electrolytic conductivity

Bir elektrolit çözeltisinde direncin tersi, S.m (1 mho=1S, 1 mhom=100 S.cm). Elektriğin iyonların göç etmesi ile taşınması.


elektrolitik iletkenlik için benzer kelimeler


elektrolitik iletkenlik, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'e', 'k', 't', 'r', 'o', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', ' ', 'i', 'l', 'e', 't', 'k', 'e', 'n', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
elektrolitik iletkenlik kelimesinin tersten yazılışı kilnekteli kitilortkele diziliminde gösterilir.