etkin iletkenlik

etkin iletkenlik İng. effective conductance

Bir dalgalı akımın erke birleşeninin çevrimdeki toplam yük-süren kuvvete oranı,


etkin iletkenlik için benzer kelimeler


etkin iletkenlik, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 'k', 'i', 'n', ' ', 'i', 'l', 'e', 't', 'k', 'e', 'n', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
etkin iletkenlik kelimesinin tersten yazılışı kilnekteli nikte diziliminde gösterilir.