sitokrom c redüktaz kompleksi

sitokrom c redüktaz kompleksi İng. cytochrome c reductase complex

Mitokondri iç zarında gerçekleşen elektron transfer zincirinde sitokrom b, sitokrom c1 ve bir Fe-S kompleksi kapsayan ubikinondan aldığı elektronları sitokrom c’ye taşıyan, elektron transfer zincirinin ikinci kompleksi.


sitokrom c redüktaz kompleksi için benzer kelimeler


sitokrom c redüktaz kompleksi, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 't', 'o', 'k', 'r', 'o', 'm', ' ', 'c', ' ', 'r', 'e', 'd', 'ü', 'k', 't', 'a', 'z', ' ', 'k', 'o', 'm', 'p', 'l', 'e', 'k', 's', 'i', şeklindedir.
sitokrom c redüktaz kompleksi kelimesinin tersten yazılışı iskelpmok zatküder c morkotis diziliminde gösterilir.