sola çevirten

sola çevirten Fr. Lævogyre, lévogyre. Syn. senestrogyre
sola çevirten Fr. Lévogyre

sola çevirten için benzer kelimeler


sola çevirten, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'l', 'a', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 't', 'e', 'n', şeklindedir.
sola çevirten kelimesinin tersten yazılışı netriveç alos diziliminde gösterilir.