sola

sola

Sulak toprak.


sola

Söyle


sola

hlk. Süt kesen hastalığı.


sola için benzer kelimeler


sola, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'l', 'a', şeklindedir.
sola kelimesinin tersten yazılışı alos diziliminde gösterilir.