söz temsili

söz temsili

e. Söz gelişi: “Değişik yüz görmek, değişik söz işitmek - insanın ne bileyim ben söz temsili bu - gözünü, gönlünü açıyor.” -Y. K. Karaosmanoğlu.


söz temsili için benzer kelimeler


söz temsili, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ö', 'z', ' ', 't', 'e', 'm', 's', 'i', 'l', 'i', şeklindedir.
söz temsili kelimesinin tersten yazılışı ilismet zös diziliminde gösterilir.