tek çerçeve temsili

tek çerçeve temsili İng. wire-frame represertation

tek çerçeve temsili için benzer kelimeler


tek çerçeve temsili, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'k', ' ', 'ç', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'v', 'e', ' ', 't', 'e', 'm', 's', 'i', 'l', 'i', şeklindedir.
tek çerçeve temsili kelimesinin tersten yazılışı ilismet eveçreç ket diziliminde gösterilir.