temsili

temsili

Örneğin.


temsili

Mesela, söz gelişi


temsili

Mesela


temsilî Ar. tem²³l³

sf. (temsi:li:) esk. Bir şeyi göz önünde canlandıran, temsille ilgili.


temsili için benzer kelimeler


temsili, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'm', 's', 'i', 'l', 'i', şeklindedir.
temsili kelimesinin tersten yazılışı ilismet diziliminde gösterilir.