temsilî istiare

temsilî istiare

a. ed. Alegorik anlatım.


temsilî istiare için benzer kelimeler


temsilî istiare, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'm', 's', 'i', 'l', 'î', ' ', 'i', 's', 't', 'i', 'a', 'r', 'e', şeklindedir.
temsilî istiare kelimesinin tersten yazılışı eraitsi îlismet diziliminde gösterilir.