temsilî resim

temsilî resim, -smi

a. Tahayyülde canlandırılmış resim.


temsilî resim için benzer kelimeler


temsilî resim, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'm', 's', 'i', 'l', 'î', ' ', 'r', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
temsilî resim kelimesinin tersten yazılışı miser îlismet diziliminde gösterilir.