stefan-boltzmann yasası

stefan-boltzmann yasası İng. stefan-boltzmann law

Kara cismin, salt sıcaklığı foksiyonunda ışıyıcılığını veren yasa.


stefan-boltzmann yasası için benzer kelimeler


stefan-boltzmann yasası, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 't', 'e', 'f', 'a', 'n', '-', 'b', 'o', 'l', 't', 'z', 'm', 'a', 'n', 'n', ' ', 'y', 'a', 's', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
stefan-boltzmann yasası kelimesinin tersten yazılışı ısasay nnamztlob-nafets diziliminde gösterilir.