steroregüler polimer

steroregüler polimer İng. stereoregular polymer

Stereospesifik polimerleşmede elde edilen polimerlere verilen ad.


steroregüler polimer için benzer kelimeler


steroregüler polimer, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 't', 'e', 'r', 'o', 'r', 'e', 'g', 'ü', 'l', 'e', 'r', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
steroregüler polimer kelimesinin tersten yazılışı remilop relügerorets diziliminde gösterilir.