polimer

polimer Fr. polymère

sf. kim. Tekrarlanan yapısal kümelerin oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı (birleşikler).


polimer İng. polymerous

(Yun. polys: çok; meros: parça) Birçok benzer ya da farklı birimlerin kovalent bağlarla bağlanmasıyla oluşan.


polimer İng. polymer

1.Mol kütlesi ve molekül zincir uzunluğu çok fazla olan çok sayıda molekülün birleşmesinden oluşan madde. 2.Yapılarında tekrarlanan monomer birimleri bulunduran makromoleküller.


polimer Fr. polymère

(kimya)


polimer İng. polymer

Polimerizasyon sonucu oluşmuş molekül ağırlığı yüksek doğal veya sentetik madde, daha basit moleküllerin birbirine bağlanmasıyla oluşturulmuş yüksek molekül ağırlığına sahip kompleks bileşik.


polimer İng. polymer

Çok sayıda monomer birimin veya yapı taşlarının bir araya gelmesiyle oluşan molekül, multimer.


polimer için benzer kelimeler


polimer, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 'l', 'i', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
polimer kelimesinin tersten yazılışı remilop diziliminde gösterilir.