inorganik polimer

inorganik polimer İng. inorganik polymer

Karbon dışındaki atomlar ile doğrusal veya dallanmış zincirler şeklinde büyük moleküller, örneğin tekrarlanan silikat birimleri.


inorganik polimer için benzer kelimeler


inorganik polimer, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'o', 'r', 'g', 'a', 'n', 'i', 'k', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
inorganik polimer kelimesinin tersten yazılışı remilop kinagroni diziliminde gösterilir.