sülfürik asit

sülfürik asit, -di

a. kim. Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 10 °C'de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı.


sülfürik asit İng. sulphuric acid

Formülü H2SO4 olan, derişik asidin (%98’lik) yoğunluğu 1,84 g/mL olan, su ile her oranda karışabilen, su ile azeotropik karışım oluşturan (%98,3) CONTACT yöntemi ile SO2 ve havadan elde edilen, ucuz ve reaktif olduğu için sanayide en çok kullanılan inorganik madde olan, akü, gübre, patlayıcı ve pigment v.b. yapımında kullanılan güçlü nem çekici, kuvvetli yükseltgeyici, kuvvetli dibazik bir asit.


sülfürik asit İng. sulphuric acid

Dağlama, paklama ve temizleme çözeltilerinde sıkça kullanılan, çok yeğin yenim özellikli renksiz, yağ görünüşlü bir asit (H2SO4).


sülfürik asit için benzer kelimeler


sülfürik asit, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 'l', 'f', 'ü', 'r', 'i', 'k', ' ', 'a', 's', 'i', 't', şeklindedir.
sülfürik asit kelimesinin tersten yazılışı tisa kirüflüs diziliminde gösterilir.