nitrosil sülfürik asit

nitrosil sülfürik asit Fr. acide nitrosyl-sulfurique

(kimya)


nitrosil sülfürik asit için benzer kelimeler


nitrosil sülfürik asit, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'i', 't', 'r', 'o', 's', 'i', 'l', ' ', 's', 'ü', 'l', 'f', 'ü', 'r', 'i', 'k', ' ', 'a', 's', 'i', 't', şeklindedir.
nitrosil sülfürik asit kelimesinin tersten yazılışı tisa kirüflüs lisortin diziliminde gösterilir.