dumanlı sülfürik asit

dumanlı sülfürik asit İng. fuming sulfuric acid, oleum

İçinde yaklaşık % 20 oranında çözünmüş SO3 içeren derişik sülfürik asit.


dumanlı sülfürik asit İng. oleum

1.Latince yağ anlamında, 2.Kimya sanayiinde kullanılır, kükürt trioksitin derişik (%97-99’luk) sülfürik asit içindeki çözeltisi.


dumanlı sülfürik asit için benzer kelimeler


dumanlı sülfürik asit, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'm', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 's', 'ü', 'l', 'f', 'ü', 'r', 'i', 'k', ' ', 'a', 's', 'i', 't', şeklindedir.
dumanlı sülfürik asit kelimesinin tersten yazılışı tisa kirüflüs ılnamud diziliminde gösterilir.