surat (veya suratı) bir karış

surat (veya suratı) bir karış

öfkeli, kızgın ve somurtkan.


surat (veya suratı) bir karış için benzer kelimeler


surat (veya suratı) bir karış, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'u', 'r', 'a', 't', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 's', 'u', 'r', 'a', 't', 'ı', ')', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'ş', şeklindedir.
surat (veya suratı) bir karış kelimesinin tersten yazılışı şırak rib )ıtarus ayev( tarus diziliminde gösterilir.