süreksizlik

süreksizlik, -ği

a. Süreksiz olma durumu, devamsızlık.


süreksizlik İng. discontinuity

Özdekte ya da bir işlevde sürekli olmama özelliği.


süreksizlik için benzer kelimeler


süreksizlik, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 'r', 'e', 'k', 's', 'i', 'z', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
süreksizlik kelimesinin tersten yazılışı kilziskerüs diziliminde gösterilir.