kaldırılabilir süreksizlik noktası

kaldırılabilir süreksizlik noktası İng. point of removable discontinuity

Bir işlev için, soldan ve sağdan ereylerin var ve eşit olduğu süreksizlik noktası.


kaldırılabilir süreksizlik noktası için benzer kelimeler


kaldırılabilir süreksizlik noktası, 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', ' ', 's', 'ü', 'r', 'e', 'k', 's', 'i', 'z', 'l', 'i', 'k', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kaldırılabilir süreksizlik noktası kelimesinin tersten yazılışı ısatkon kilziskerüs rilibalırıdlak diziliminde gösterilir.