süreksizlik noktası

süreksizlik noktası İng. point of discontinuity

Bir işlevin sürekli olmadığı nokta.


süreksizlik noktası İng. point of discontinuity

Fonksiyonun sürekli olmadığı nokta.


süreksizlik noktası için benzer kelimeler


süreksizlik noktası, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 'r', 'e', 'k', 's', 'i', 'z', 'l', 'i', 'k', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
süreksizlik noktası kelimesinin tersten yazılışı ısatkon kilziskerüs diziliminde gösterilir.