kaldırılabilir süreksizlik

kaldırılabilir süreksizlik İng. removable discontinuity

(…)noktasında süreksiz olan f işlevi için, (…)iken f(z) ye bir erey varlayan süreksizlik türü.


kaldırılabilir süreksizlik için benzer kelimeler


kaldırılabilir süreksizlik, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', ' ', 's', 'ü', 'r', 'e', 'k', 's', 'i', 'z', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
kaldırılabilir süreksizlik kelimesinin tersten yazılışı kilziskerüs rilibalırıdlak diziliminde gösterilir.