süreler mantığı

süreler mantığı İng. temporal logic, chronological logic, tense logic

Temel mantığa süresel yöneticileri katmakla oluşturulan genleşmiş mantık dizgesi.|| Om olmuş, Oc olacak, Hom hep olmuş, Hoc hepolacak yöneticileri olduğunda, başlıca süresel mantık kuralları şöyledir: (…) biçimindeki önermelerin geçerliliğini dile getiren kurallar.


süreler mantığı için benzer kelimeler


süreler mantığı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 'r', 'e', 'l', 'e', 'r', ' ', 'm', 'a', 'n', 't', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
süreler mantığı kelimesinin tersten yazılışı ığıtnam relerüs diziliminde gösterilir.