birinci basamak mantığı

birinci basamak mantığı İng. first order logic

Bireysel değişkenden başka değişkeni olmayan mantık dizgesi. || Krş. yüksek basamak mantığı.


birinci basamak mantığı için benzer kelimeler


birinci basamak mantığı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'b', 'a', 's', 'a', 'm', 'a', 'k', ' ', 'm', 'a', 'n', 't', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
birinci basamak mantığı kelimesinin tersten yazılışı ığıtnam kamasab icnirib diziliminde gösterilir.