buyruklar mantığı

buyruklar mantığı İng. logic of commands

İçinde en az bir buyruk geçen çıkarımların geçerliliğini konu edinen önermesel olmayan mantık dizgesi.


buyruklar mantığı için benzer kelimeler


buyruklar mantığı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'y', 'r', 'u', 'k', 'l', 'a', 'r', ' ', 'm', 'a', 'n', 't', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
buyruklar mantığı kelimesinin tersten yazılışı ığıtnam ralkuryub diziliminde gösterilir.