sürümek

sürümek

(-i) 1. Bir şeyi yerden kaldırmaksızın çekerek, iterek götürmek, sürüklemek. 2. Hafif bir şeyi sürüklemek: “Ey gökten yere nazlı bir sultan gibi eteklerini basamaklarda sürüyerek aheste aheste inen yolcu! Kaçıncı basamaktasın?” -A. N. Asya. 3. Herhangi bir sebepten dolayı güçlükle yürümek. 4. Bir şeyi peşine takmak, alıp götürmek: “Diyar diyar beni aldı / Sürüdü gönlüm sürüdü” -Âşık Veysel.


sürümek

1. Sürüklemek. 2. Sürmek.


sürümek için benzer kelimeler


sürümek, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 'r', 'ü', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
sürümek kelimesinin tersten yazılışı kemürüs diziliminde gösterilir.