ayak sürümek

ayak sürümek

1) verilen bir işi ağırdan almak; 2) gönderilen yere isteği ile gitmemek.


ayak sürümek için benzer kelimeler


ayak sürümek, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 's', 'ü', 'r', 'ü', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ayak sürümek kelimesinin tersten yazılışı kemürüs kaya diziliminde gösterilir.