ayağını (veya ayaklarını) sürümek

ayağını (veya ayaklarını) sürümek

1) verilen bir işi ağırdan almak; 2) bir yerden uzaklaşmak üzere bulunmak; 3) halk inanışına göre bir kimse gelirken ardından başkalarının da gelmesine yol açmak; 4) ölmek üzere olmak.


ayağını (veya ayaklarını) sürümek için benzer kelimeler


ayağını (veya ayaklarını) sürümek, 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 'ı', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'a', 'y', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'ı', ')', ' ', 's', 'ü', 'r', 'ü', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ayağını (veya ayaklarını) sürümek kelimesinin tersten yazılışı kemürüs )ınıralkaya ayev( ınığaya diziliminde gösterilir.