bacak sürümek

bacak sürümek

Dedikodu yapmak, birinin arkasından sözünü etmek


bacak sürümek için benzer kelimeler


bacak sürümek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'c', 'a', 'k', ' ', 's', 'ü', 'r', 'ü', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
bacak sürümek kelimesinin tersten yazılışı kemürüs kacab diziliminde gösterilir.