taban düzeyi değişmeleri

taban düzeyi değişmeleri İng. oscillation in base level

Yerbilim çağları boyunca, iklim değişmelerine ya da kayma oluşumsal olaylara bağlı olarak taban düzeyinde oluşan yükselme ya da alçalma biçimindeki oynamalar.


taban düzeyi değişmeleri için benzer kelimeler


taban düzeyi değişmeleri, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'b', 'a', 'n', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'y', 'i', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
taban düzeyi değişmeleri kelimesinin tersten yazılışı irelemşiğed iyezüd nabat diziliminde gösterilir.