talkın

talkın Ar. tel®³n

a. hlk. 1. Telkin. 2. din b. Ölü gömüldükten sonra mezar başında imamın söylediği dinî sözler, telkin.


talkın

1.Ölü gömüldükten sonra mezar başında imamın dinsel sözler söylediği kısa tören. 2.Kulağına koyma, aşılama.


talkın için benzer kelimeler


talkın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
talkın kelimesinin tersten yazılışı nıklat diziliminde gösterilir.