tam zamanında üretim

tam zamanında üretim İng. just-in-time, JIT

Aramallarının tam gerekli olduğu zamanda stoklamaya gerek kalmaksızın üretime sokulduğu esnek üretimin temel ögelerinden biri. krş. kalite kontrol çemberleri, sıfır hatalı üretim


tam zamanında üretim için benzer kelimeler


tam zamanında üretim, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'm', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', 'ı', 'n', 'd', 'a', ' ', 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'm', şeklindedir.
tam zamanında üretim kelimesinin tersten yazılışı miterü adnınamaz mat diziliminde gösterilir.