tamlamadan niteleme

tamlamadan niteleme

Bazı belirtili veya belirtisiz tamlamaların sıfat görevinde kullanılması: Allah'ın belâsı iş, malın gözü adam, kahramanların kahramanı Fatih, el örgüsü ceket, mal canlısı kadın, dayak delisi çocuk, ömür törpüsü iş, baş belâsı adam, yiğitler yiğidi delikanlı vb.


tamlamadan niteleme için benzer kelimeler


tamlamadan niteleme, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'm', 'l', 'a', 'm', 'a', 'd', 'a', 'n', ' ', 'n', 'i', 't', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
tamlamadan niteleme kelimesinin tersten yazılışı emeletin nadamalmat diziliminde gösterilir.