tamsı

tamsı

Damla, sızıntı : Bu yıl gökten tamsı düşmedi.


tamsı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'm', 's', 'ı', şeklindedir.
tamsı kelimesinin tersten yazılışı ısmat diziliminde gösterilir.