tanış olmak

tanış olmak

Aşinalık tesis etmek.


tanış olmak için benzer kelimeler


tanış olmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'n', 'ı', 'ş', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
tanış olmak kelimesinin tersten yazılışı kamlo şınat diziliminde gösterilir.